Bevat de reclame een actie waarop de consument snel moet beslissen?

november 8th, 2018 door Romy Garnaat

Posted in Medische Cosmetische Behandelingen | No Comments »

Is in de reclame-uiting de slogan “Kijk uit. Jezelf mooier maken kan lelijk uitpakken. Een geslaagde ingreep begint bij een geschikte arts.” opgenomen?

november 6th, 2018 door Romy Garnaat

Posted in Medische Cosmetische Behandelingen | No Comments »

Bevat de reclame-uiting een testimonal van een beroemdheid of consument die alleen op een persoonlijke mening berust?

november 6th, 2018 door Romy Garnaat

Posted in Medische Cosmetische Behandelingen | No Comments »

Staan de gegevens van de behandelend arts (o.a. titel, functie, BIG registratienummer) bij de reclame voor een cosmetische behandeling?

november 6th, 2018 door Romy Garnaat

Posted in Medische Cosmetische Behandelingen | No Comments »

Geeft de reclame een garantie over de werking of het resultaat (bijvoorbeeld door middel van vermeldingen als “niet goed geld terug” of “werkzaamheid gegarandeerd”)?

november 6th, 2018 door Romy Garnaat

Posted in Medische Cosmetische Behandelingen | No Comments »

Is de reclame gericht op personen ouder dan 18?

november 6th, 2018 door Romy Garnaat

Posted in Medische Cosmetische Behandelingen | No Comments »

Worden aan het product specifieke/unieke kenmerken toegekend, terwijl dezelfde soort producten ook deze kenmerken bezitten?

mei 20th, 2016 door Romy Garnaat

Posted in Cosmetische producten | No Comments »

Zijn de beweringen over het product duidelijk en begrijpelijk voor de gebruiker van het cosmetisch product?

mei 20th, 2016 door Romy Garnaat

Posted in Cosmetische producten | No Comments »

Is de bewering, waarbij een eigenschap van een ingrediënt wordt toegewezen aan een bepaalde werking van het eindproduct, onderbouwd met voldoende bewijsmateriaal?

mei 20th, 2016 door Romy Garnaat

Posted in Cosmetische producten | No Comments »

Zijn er digitale technieken gebruikt waardoor een niet realistisch beeld wordt gegeven van de met het product te behalen resultaten?

mei 20th, 2016 door Romy Garnaat

Posted in Cosmetische producten | No Comments »

Worden modellen gebruikt die extreme dunheid aanmoedigen?

mei 20th, 2016 door Romy Garnaat

Posted in Cosmetische producten | No Comments »

Worden er alleen getuigenissen gebruikt als onderbouwing van de effectiviteit van het product?

mei 20th, 2016 door Romy Garnaat

Posted in Cosmetische producten | No Comments »

Is er sprake van een cosmetisch product dat eventueel bijdraagt aan te vroege seksualisering van minderjarigen?

mei 20th, 2016 door Romy Garnaat

Posted in Cosmetische producten | No Comments »

If you offer something to someone in exchange for advertising through social media (including blogs), does that person state so in his communication?

augustus 25th, 2015 door Romy Garnaat

Posted in Medium/wijze van verspreiding | No Comments »

Are children of 12 years and younger elicited in the communication to advertise on social media?

augustus 25th, 2015 door Romy Garnaat

Posted in Medium/wijze van verspreiding | No Comments »

Did you create false identities to advertise your product or service through social media?

augustus 25th, 2015 door Romy Garnaat

Posted in Medium/wijze van verspreiding | No Comments »

Does the person advertising for you through social media also know the Advertising Code Social Media?

augustus 25th, 2015 door Romy Garnaat

Posted in Medium/wijze van verspreiding | No Comments »

Did you edit posts on your social media (e.g. only selected the positive posts) and did you clearly state so?

augustus 25th, 2015 door Romy Garnaat

Posted in Medium/wijze van verspreiding | No Comments »

Zou de uiting als nodeloos kwetsend (kunnen) worden beschouwd?

september 19th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Goede smaak en fatsoen | No Comments »

Wordt er in de uiting geappelleerd aan gevoelens van angst of bijgelovigheid?

september 19th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Goede smaak en fatsoen | No Comments »

In geval van tv-reclame: is het tijdstip van uitzending gecheckt als de reclame mogelijk niet geschikt is voor (meekijkende) kinderen?

september 19th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Goede smaak en fatsoen | No Comments »

Zou iemand aanstoot kunnen nemen aan het taalgebruik?

september 19th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Goede smaak en fatsoen | No Comments »

Worden er dieren op respectloze wijze gebruikt in de uiting?

september 19th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Goede smaak en fatsoen | No Comments »

Blijkt duidelijk uit de uiting dat sprake is van reclame?

september 19th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Herkenbaarheid van reclame | No Comments »

Als sprake is van een tv- of radiocommercial, wordt gebruik gemaakt van subliminale techniekenⁱ?

september 19th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Herkenbaarheid van reclame | No Comments »

Als sprake is van een mailing via de post, staat je naam/logo op de envelop?

september 19th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Herkenbaarheid van reclame | No Comments »

Maak je reclame in de vorm van een redactioneel artikel, zonder te vermelden dat het artikel reclame is?

september 19th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Herkenbaarheid van reclame | No Comments »

Wordt er in de uiting gesproken over duurzaam/duurzaamheid en wordt duidelijk gemaakt wat hiermee bedoeld wordt?

september 17th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Milieu en duurzaamheid | No Comments »

Wordt er een milieuclaim gebruikt in de uiting die aantoonbaar juist is? (denk aan ‘schoon’, ‘groen’, ‘milieuvriendelijk’ of ‘goed voor het milieu’)

september 16th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Milieu en duurzaamheid | No Comments »

Gebruik je een milieuclaim waardoor de consument mogelijk een verkeerde indruk kan krijgen van de genoemde/afgebeelde milieuaspecten?

september 16th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Milieu en duurzaamheid | No Comments »

Worden er milieuaanduidingen, milieukeurmerken of milieusymbolen gebruikt waarvan de herkomst duidelijk is en waarover geen verwarring kan ontstaan?

september 16th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Milieu en duurzaamheid | No Comments »

Als je iemand een vergoeding biedt in ruil voor reclame via social media (dus ook blogs), vermeldt diegene dat in zijn bericht?

september 16th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Social Media | No Comments »

Worden in de uiting kinderen van 12 jaar en jonger opgeroepen om reclame op social media te maken?

september 16th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Social Media | No Comments »

Heb je valse identiteiten aangemaakt om via social media reclame te maken voor je product of dienst?

september 16th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Social Media | No Comments »

Kent degene die voor jou reclame maakt via social media ook de Reclamecode Social Media?

september 16th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Social Media | No Comments »

Heb je berichten op je social media bewerkt (bijvoorbeeld alleen de positieve berichten geselecteerd) en heb je dit duidelijk vermeld?

september 16th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Social Media | No Comments »

Is gecheckt of de consument die wordt gebeld, is opgenomen in het Bel-me-niet-register of op een andere manier heeft laten weten niet meer gebeld te willen worden?

september 16th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Telemarketing | No Comments »

Wordt aan (voormalige) klanten die je ongevraagd belt de mogelijkheid geboden om zich af te melden?

september 16th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Telemarketing | No Comments »

Wordt de consument in elk gesprek duidelijk gemaakt dat het om telemarketing gaat en voor wie?

september 16th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Telemarketing | No Comments »

Is er een mogelijkheid om te klagen bij de adverteerder of het telemarketingbureau als in strijd met de Code voor Telemarketing is gehandeld?

september 16th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Telemarketing | No Comments »

Is de in de uiting genoemde prijs inclusief alle onvermijdbare kosten (zoals de afleverkosten), of blijkt duidelijk dat deze er nog bijkomen?

september 16th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Personenauto’s | No Comments »

Is er een relatie tussen het in de uiting afgebeelde model auto en de in de uiting vermelde prijs, specificaties en beweringen?

september 16th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Personenauto’s | No Comments »

Wordt er een verband gelegd in de uiting tussen de auto en een schoon milieu?

september 16th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Personenauto’s | No Comments »

Worden de snelheid, acceleratie en/of het motorvermogen in de uiting genoemd als reden om de auto te kopen?

september 16th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Personenauto’s | No Comments »

Heb je gecontroleerd of in de uiting (print of online) gegevens over brandstofverbruik en CO2 uitstoot worden vermeld conform de regels?

september 16th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Personenauto’s | No Comments »

Toont de uiting agressief, milieuonvriendelijk of verkeersonveilig gedrag?

september 16th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Personenauto’s | No Comments »

Wordt de auto in de uiting aangeprezen als een absoluut veilig product?

september 16th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Personenauto’s | No Comments »

Zijn de prijzen in de uiting inclusief alle vaste onvermijdbare bijkomende kosten?

september 16th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Reis|aanbiedingen | No Comments »

Wordt er geadverteerd voor een reis die niet meer of zeer beperkt beschikbaar is?

september 16th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Reis|aanbiedingen | No Comments »

Als er verschillende prijzen met elkaar vergeleken worden in de uiting, is gecheckt of al deze prijzen in overeenstemming zijn met de Reclamecode Reisaanbiedingen?

september 16th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Reis|aanbiedingen | No Comments »

Zijn er in het bestelproces vakjes voor optionele toeslagen van tevoren aangevinkt?

september 16th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Reis|aanbiedingen | No Comments »

Bevat de uiting een animatie, game of ander element dat met name kinderen aanspreekt of wordt de uiting gepubliceerd in een kindertijdschrift of uitgezonden op een kinderzender?

september 16th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Voedings|middelen | No Comments »

Is de uiting qua opmaak en inhoud voldoende herkenbaar als reclame?

september 16th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Kinderen en jeugd | No Comments »

Wordt er gebruik gemaakt van een kinderidool?

september 16th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Voedings|middelen | No Comments »

Is de uiting eerlijk over wat het product precies is en wat je ermee kunt doen?

september 16th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Kinderen en jeugd | No Comments »

Wordt in de uiting het kind opgeroepen om zijn ouders of anderen over te halen om het product te kopen?

september 16th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Kinderen en jeugd | No Comments »

Als in de uiting een verband wordt gelegd tussen (een ingrediënt van) het voedingsmiddel en het effect op de gezondheid: is deze claim gecheckt en conform de wet?

september 16th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Voedings|middelen | No Comments »

Als in de uiting iets positiefs beweerd wordt over de samenstelling van het product (bijvoorbeeld “natriumarm”, “vezelrijk” of “light”): is deze claim gecheckt en conform de wet?

september 16th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Voedings|middelen | No Comments »

Wordt in de uiting het kind rechtstreeks aangespoord reclame te maken op social media, in of voor een virtuele wereld of game?

september 16th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Kinderen en jeugd | No Comments »

Wordt er in de uiting een kind zonder reden in een gevaarlijke situatie getoond?

september 16th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Kinderen en jeugd | No Comments »

Wordt in de uiting overdreven veel gegeten, of wordt dit gestimuleerd?

september 16th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Voedings|middelen | No Comments »

Wordt in de uiting de indruk gewekt dat een kind dat het voedingsmiddel eet of drinkt stoerder of populairder is dan een kind dat iets anders eet of drinkt?

september 16th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Voedings|middelen | No Comments »

Wekt de uiting de indruk dat als je het product hebt of gebruikt je stoerder of populairder wordt?

september 16th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Kinderen en jeugd | No Comments »

Is de uiting reclame voor een voedingsmiddel en is deze gericht op kinderen onder de 7 jaar?

september 16th, 2014 door Romy Garnaat

Posted in Kinderen en jeugd | No Comments »