Zou de uiting als nodeloos kwetsend (kunnen) worden beschouwd?

Wordt er in de uiting geappelleerd aan gevoelens van angst of bijgelovigheid?

In geval van tv-reclame: is het tijdstip van uitzending gecheckt als de reclame mogelijk niet geschikt is voor (meekijkende) kinderen?

Zou iemand aanstoot kunnen nemen aan het taalgebruik?

Worden er dieren op respectloze wijze gebruikt in de uiting?

Blijkt duidelijk uit de uiting dat sprake is van reclame?

Als sprake is van een tv- of radiocommercial, wordt gebruik gemaakt van subliminale techniekenⁱ?

Onder subliminale technieken wordt verstaan: technieken, waarmee door ingevoegde beelden en/of geluiden van zeer korte duur geprobeerd wordt kijkers of luisteraars – wellicht zonder dat zij zich daarvan bewust (kunnen) zijn – te beïnvloeden.

Als sprake is van een mailing via de post, staat je naam/logo op de envelop?

Maak je reclame in de vorm van een redactioneel artikel, zonder te vermelden dat het artikel reclame is?

Wordt er in de uiting gesproken over duurzaam/duurzaamheid en wordt duidelijk gemaakt wat hiermee bedoeld wordt?

Wordt er een milieuclaim gebruikt in de uiting die aantoonbaar juist is? (denk aan ‘schoon’, ‘groen’, ‘milieuvriendelijk’ of ‘goed voor het milieu’)

Gebruik je een milieuclaim waardoor de consument mogelijk een verkeerde indruk kan krijgen van de genoemde/afgebeelde milieuaspecten?

Worden er milieuaanduidingen, milieukeurmerken of milieusymbolen gebruikt waarvan de herkomst duidelijk is en waarover geen verwarring kan ontstaan?

Is de uiting qua opmaak en inhoud voldoende herkenbaar als reclame?

Is de uiting eerlijk over wat het product precies is en wat je ermee kunt doen?

Wordt in de uiting het kind opgeroepen om zijn ouders of anderen over te halen om het product te kopen?

Wordt in de uiting het kind rechtstreeks aangespoord reclame te maken op social media, in of voor een virtuele wereld of game?

Wordt er in de uiting een kind zonder reden in een gevaarlijke situatie getoond?

Wekt de uiting de indruk dat als je het product hebt of gebruikt je stoerder of populairder wordt?

Is de uiting reclame voor een voedingsmiddel en is deze gericht op kinderen onder de 7 jaar?

Je hebt de check voor Algemeen gedaan,

Algemeen

Mail ons je vraag Lees de Nederlandse reclame code Zoek uitspraken