Wordt er in de uiting gesproken over duurzaam/duurzaamheid en wordt duidelijk gemaakt wat hiermee bedoeld wordt?

Wordt er een milieuclaim gebruikt in de uiting die aantoonbaar juist is? (denk aan ‘schoon’, ‘groen’, ‘milieuvriendelijk’ of ‘goed voor het milieu’)

Gebruik je een milieuclaim waardoor de consument mogelijk een verkeerde indruk kan krijgen van de genoemde/afgebeelde milieuaspecten?

Worden er milieuaanduidingen, milieukeurmerken of milieusymbolen gebruikt waarvan de herkomst duidelijk is en waarover geen verwarring kan ontstaan?

Je hebt de check voor Milieu en duurzaamheid gedaan,

Milieu en duurzaamheid

In vogelvlucht zijn kort enkele regels uitgelegd. Bekijk alle do’s en don’ts voor meer informatie. En kijk of er bijzondere regels gelden voor jouw product of dienst of het medium dat gebruikt wordt, zodat je in grote lijnen weet waar een verantwoorde reclameboodschap aan moet voldoen.

MAAR LET OP: deze check is geen garantie voor verantwoorde reclame. Dus voor overige en aanvullende vragen mail ons gerust, dan kunnen wij kijken of we je verder kunnen helpen.
Als je jouw uiting wilt voorleggen, kun je tegen betaling copy advies aanvragen, zie hier de voorwaarden.

Bekijk alle do's en don'ts Mail ons je vraag Lees de Nederlandse reclame code Zoek uitspraken