Je hebt de check voor Oneerlijke reclame gedaan,

Oneerlijke reclame

Reclame mag niet oneerlijk zijn. De meest voorkomende vorm van oneerlijke reclame is misleiding. Misleiding is elke vorm van onjuiste, onduidelijke of niet volledige informatie waardoor de consument ertoe kan worden gebracht iets te doen dat hij niet zou hebben gedaan als hij juist was voorgelicht. Er zijn vele vormen van misleidende reclame, die niet in een paar vragen zijn samen te vatten. Raadpleeg daarom onze uitgebreide checklist over oneerlijke reclame.

Bekijk alle do's en don'ts Mail ons je vraag Lees de Nederlandse reclame code Zoek uitspraken