If you offer something to someone in exchange for advertising through social media (including blogs), does that person state so in his communication?

Are children of 12 years and younger elicited in the communication to advertise on social media?

Did you create false identities to advertise your product or service through social media?

Does the person advertising for you through social media also know the Advertising Code Social Media?

Did you edit posts on your social media (e.g. only selected the positive posts) and did you clearly state so?

Als je iemand een vergoeding biedt in ruil voor reclame via social media (dus ook blogs), vermeldt diegene dat in zijn bericht?

Worden in de uiting kinderen van 12 jaar en jonger opgeroepen om reclame op social media te maken?

Heb je valse identiteiten aangemaakt om via social media reclame te maken voor je product of dienst?

Kent degene die voor jou reclame maakt via social media ook de Reclamecode Social Media?

Heb je berichten op je social media bewerkt (bijvoorbeeld alleen de positieve berichten geselecteerd) en heb je dit duidelijk vermeld?

Is gecheckt of de consument die wordt gebeld, is opgenomen in het Bel-me-niet-register of op een andere manier heeft laten weten niet meer gebeld te willen worden?

Wordt aan (voormalige) klanten die je ongevraagd belt de mogelijkheid geboden om zich af te melden?

Wordt de consument in elk gesprek duidelijk gemaakt dat het om telemarketing gaat en voor wie?

Is er een mogelijkheid om te klagen bij de adverteerder of het telemarketingbureau als in strijd met de Code voor Telemarketing is gehandeld?

Je hebt de check voor Medium/wijze van verspreiding gedaan,

Medium/wijze van verspreiding

Mail ons je vraag Lees de Nederlandse reclame code Zoek uitspraken