Je hebt de check voor Brievenbusreclame gedaan,

Brievenbusreclame

Als je reclame (geadresseerd of ongeadresseerd) via brievenbussen gaat (laten) verspreiden, moet je je als opdrachtgever altijd duidelijk kenbaar maken (in elk geval naam en adres vermelden) zodat de ontvanger je kan bereiken. Je mag geen producten ongevraagd toesturen die de ontvanger verplicht is te betalen als hij ze weigert of terugzendt. Zie voor verdere verplichtingen de Code brievenbus reclame, huissampling en direct response advertising (CBR).

Als je ongeadresseerd reclamedrukwerk en/of samples gratis huis-aan-huis gaat (laten) verspreiden, dus zonder vermelding van adres (of postbus) en woonplaats van de ontvanger, dan moet je rekening houden met NEE/NEE en NEE/JA-stickers. De ontvanger van ongewenst ongeadresseerd reclamedrukwerk moet zich daarover kunnen beklagen bij de afzender en/of de verspereider. Dit is geregeld in de Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (Code VOR).

Neem voor vragen over bovengenoemde codes contact met ons op.

Mail ons je vraag Lees de Nederlandse reclame code Zoek uitspraken