Je hebt de check voor E-mail gedaan,

E-mail

Het toezenden van reclame via e-mail is alleen toegestaan indien de geadresseerde daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven (opt-in), of als het e-mailadres is verkregen in het kader van een verkoop aan de geadresseerde en wordt gebruikt voor het aanbieden van eigen gelijksoortige producten of diensten, waarbij er geen gebruik is gemaakt van de afmeldingsmogelijkheid (opt-out). Dit is geregeld in artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet en nader uitgewerkt in de Code Reclame via e-mail 2012. Neem voor vragen over deze code contact met ons op.

Mail ons je vraag Lees de Nederlandse reclame code Zoek uitspraken