Bevat de reclame een actie waarop de consument snel moet beslissen?

Is in de reclame-uiting de slogan “Kijk uit. Jezelf mooier maken kan lelijk uitpakken. Een geslaagde ingreep begint bij een geschikte arts.” opgenomen?

Bevat de reclame-uiting een testimonal van een beroemdheid of consument die alleen op een persoonlijke mening berust?

Staan de gegevens van de behandelend arts (o.a. titel, functie, BIG registratienummer) bij de reclame voor een cosmetische behandeling?

Geeft de reclame een garantie over de werking of het resultaat (bijvoorbeeld door middel van vermeldingen als “niet goed geld terug” of “werkzaamheid gegarandeerd”)?

Is de reclame gericht op personen ouder dan 18?

Worden aan het product specifieke/unieke kenmerken toegekend, terwijl dezelfde soort producten ook deze kenmerken bezitten?

Zijn de beweringen over het product duidelijk en begrijpelijk voor de gebruiker van het cosmetisch product?

Is de bewering, waarbij een eigenschap van een ingrediënt wordt toegewezen aan een bepaalde werking van het eindproduct, onderbouwd met voldoende bewijsmateriaal?

Zijn er digitale technieken gebruikt waardoor een niet realistisch beeld wordt gegeven van de met het product te behalen resultaten?

Worden modellen gebruikt die extreme dunheid aanmoedigen?

Worden er alleen getuigenissen gebruikt als onderbouwing van de effectiviteit van het product?

Is er sprake van een cosmetisch product dat eventueel bijdraagt aan te vroege seksualisering van minderjarigen?

Is de in de uiting genoemde prijs inclusief alle onvermijdbare kosten (zoals de afleverkosten), of blijkt duidelijk dat deze er nog bijkomen?

Is er een relatie tussen het in de uiting afgebeelde model auto en de in de uiting vermelde prijs, specificaties en beweringen?

Wordt er een verband gelegd in de uiting tussen de auto en een schoon milieu?

Worden de snelheid, acceleratie en/of het motorvermogen in de uiting genoemd als reden om de auto te kopen?

Heb je gecontroleerd of in de uiting (print of online) gegevens over brandstofverbruik en CO2 uitstoot worden vermeld conform de regels?

Toont de uiting agressief, milieuonvriendelijk of verkeersonveilig gedrag?

Wordt de auto in de uiting aangeprezen als een absoluut veilig product?

Zijn de prijzen in de uiting inclusief alle vaste onvermijdbare bijkomende kosten?

Wordt er geadverteerd voor een reis die niet meer of zeer beperkt beschikbaar is?

Als er verschillende prijzen met elkaar vergeleken worden in de uiting, is gecheckt of al deze prijzen in overeenstemming zijn met de Reclamecode Reisaanbiedingen?

Zijn er in het bestelproces vakjes voor optionele toeslagen van tevoren aangevinkt?

Bevat de uiting een animatie, game of ander element dat met name kinderen aanspreekt of wordt de uiting gepubliceerd in een kindertijdschrift of uitgezonden op een kinderzender?

Wordt er gebruik gemaakt van een kinderidool?

Als in de uiting een verband wordt gelegd tussen (een ingrediënt van) het voedingsmiddel en het effect op de gezondheid: is deze claim gecheckt en conform de wet?

Als in de uiting iets positiefs beweerd wordt over de samenstelling van het product (bijvoorbeeld “natriumarm”, “vezelrijk” of “light”): is deze claim gecheckt en conform de wet?

Wordt in de uiting overdreven veel gegeten, of wordt dit gestimuleerd?

Wordt in de uiting de indruk gewekt dat een kind dat het voedingsmiddel eet of drinkt stoerder of populairder is dan een kind dat iets anders eet of drinkt?

Wordt er in de uiting veel drank getoond en/of gedronken?

Wordt bijvoorbeeld uit hele grote glazen gedronken of wordt een glas in één teug leeggedronken?

Worden er in de uiting personen getoond die jonger zijn of evident jonger lijken dan 25 jaar ?

Wordt de zin ‘Geen 18, geen alcohol’ gebruikt?

Wordt er gesuggereerd dat alcohol de lichamelijke of geestelijke prestaties verbetert?

Toont de uiting mensen die alcohol op het werk drinken?

Hebben de personen in de uiting sociaal of seksueel succes omdat ze alcohol drinken?

Wordt in de uiting drinken in verband gebracht met risicovol, gewelddadig of agressief gedrag of wordt dit gedrag aangemoedigd?

Wordt er een verband gelegd tussen het drinken van alcohol en het besturen van een vervoermiddel?

Wordt de uiting verspreid via een medium dat specifiek gericht is op jongeren en/of minderjarigen?

Maak je gebruik van een website en bevat deze een age-check?

Maak je gebruik van social media en heb je daarbij rekening gehouden met bescherming van minderjarigen?

Je hebt de check voor Product of dienst gedaan,

Product of dienst

Mail ons je vraag Lees de Nederlandse reclame code Zoek uitspraken